Životné prostredie

Dosatron ponúka riešenia pre:

- Chlórovanie vody a úprava pitnej vody.

- Úprava odpadovej vody.

- Kontrola zápachu.

- Kontrola škodcov.

- Úprava vodovodného potrubia

- Bezpečnosť, protipožiarna bezpečnosť

- Údržba verejných ciest.

 

 

 

Prevencia legionárskej choroby

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) dokáže dezinfikovať rozvody teplej vody v domácnosti , čím vyhovuje nariadeniam prevencie pred legionárskou chorobou (jednorazová úprava, prerušovaná úprava). DOSATRON je jednoducho inštalovaný v paralelnom okruhu na dezinfekciu ako trvalá alebo mobilná stanica (na vozíku). Nastaviteľnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávisle od zmien tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti a objeme okruhu, ktorý je potrebné dezinfikovať. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

 

 

 

 

 

 

Bezpečnosť, protipožiarna bezpečnosť

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) správne dávkujú speňovacie činidlá, ktoré sú používané pri požiaroch v lese a krovinách. Jednoduché a presné dávkovanie roztoku je jednoducho nainštalované na požiarnické autá alebo pripevnené na mobilných staniciach pripojených na štandardné vodné siete. Čerpadlá DOSATRON sú prispôsobené na vozidlá pomocou konzoly medzi motorom čerpadla a hadicou rozprašovača a je možné ich použiť na nádrže naplnené čistou vodou na presné rozprašovanie zvlhčovacích/speňovacích/hasiacich látok aj na poslednú chvíľu. Dávkovače DOSATRON sú použité na dávkovanie týchto produktov ako pri PREVENTÍVNYCH tak aj pri PRIAMYCH HASIACICH akciách na trojnásobné zvýšenie prirodzeného hasiaceho účinku vody. Presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku, výkonu motorov čerpadla alebo tlaku vo vodnej siete. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania ako aj jednoduchú údržbu.

 

 

 

 

Údržba potrubných rozvodov

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) dokáže dezinfikovať rozvody studenej a teplej vody v domácnosti , boileroch, a pod. Dostupné sú viaceré typy úpravy vody, úprava proti nákaze legionárskou chorobou, odstraňovanie vodného kameňa, úpravy nanášaním filmu (rozvodné potrubie), atď. DOSATRON je jednoducho inštalovateľný paralelne k vodnému okruhu, ktorý bude upravovaný fixnou alebo mobilnou jednotkou. Nastaviteľnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávisle od zmien tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti a objeme okruhu, ktorý je potrebné upraviť. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

 

 

 

 

 

 

Údržba komunikácií

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) je možné jednoducho nainštalovať na čistiace cisterny, ktoré upravujú verejné komunikácie, na dávkovanie rôznych aditív, ktoré sú zvyčajne manuálne riedené na nádržiach pridávaním do vody. Jednoduché a presné zriedenie znamená, že vozidlá môžu zanechať nádrže plné čistej vody, pričom aditívum bude do vody vstrekované len počas čistiacich operácií. Táto metóda poskytuje častým chybám pri dávkovaní účinnej látky, eliminuje ničenie nádrží v dôsledku použitia chemikálií, obmedzuje zapojenie personálu pri manipulácií s produktom, umožňuje dodatočné nastavenie počas práce, čím zvyšuje účinnosť pridávaných látok a možnosť vypustenia látky v prípade chyby vozidla bez rizika znečistenia životného prostredia. Presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

 

 

 

 

Ošetrovanie rastlín (životné prostredie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminácia zápachu

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) je možné jednoducho nainštalovať pred rozprašovacím systémom na zaručenie správneho dávkovania maskovacieho a neutralizačného produktu na úpravu zápachu, presnej dávky kyseliny na odstránenie vodného kameňa na rozprašovacej tryske alebo na pridanie biocídov na dezinfekciu vodných okruhov (riziko vývoja biofilmov a rozšírenie legionárskej choroby vzduchom). Čerpadlá DOSATRON je možné použiť aj na neutralizačné činidlá priamo do odtoku ak odtok neobsahuje príliš veľké množstvo pevného odpadu (potreba filtrácie). Nastaviteľnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávisle od zmien tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti a objeme okruhu, ktorý je potrebné upraviť. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

 

 

 

 

 

Výroba a distribúcia pitnej vody

 

DOSATRON - vodou poháňané dávkovacie čerpadlá (voda je jedinou hnacou silou) sú používané na dezinfikovanie vody automaticky dávkovanými derivátmi chlóru (NaClO, NaDCC, atď.) alebo peroxidmi. Presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania. Čerpadlá DOSATRON sú použité na úpravu rozprašovanej vody, vody z fontán, vody z vrtov alebo povrchovej vody na jej úpravu a zabezpečenie pitnosti alebo pri chlórovanie na konci vodovodného potrubia.

Technické body:
Pre tvrdú vodu môže byť potrebné odstránenie vodného kameňa pomocou 10% roztoku kyseliny chlórovodíkovej.

 

 

 

 

 

Spracovanie odpadových vôd

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) je možné použiť na dávkovanie polymérov používaných na rôzne účely vrátane sušenia kalu pomocou centrifúg, filtračných lisov a pásmových filtrov, sušiacich lôžok. Čerpadlá DOSATRON sú jednoducho nainštalované na pevných alebo mobilných inštalačných miestach, často vrátane zmiešavačov, akumulačných nádrží, prietokomerov, atď. Presnosť dávkovacích čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku bez ohľadu na tlak a prietok vody vo vodovodnom potrubí. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie, pracujú s viskóznymi látkami a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.
 

Prehľad našich produktov:
- odvodnenie kalu
kontaktujte nás

 

 

Dekontaminácia

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) je možné jednoducho integrovať do NBC (nukleárnych, bakteriologických, chemických) dekontaminačných nádrží a spŕch používaných na vojenské, civilné a záchranné účely. DOSATRON čerpadlá sú jednoducho nainštalované do vodovodnej siete fixnými alebo mobilnými inštaláciami. Presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej siete. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.