Regulovateľné do 2.500 lit/h


DOSATRON D25 GL2 pre dávkovanie hnojív Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:500 - 1:50( 0,2% - 2% ) do 2,5m3/h pre dávkovanie tekutých hnojív

DOSATRON D25 RE09 AF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:1000 - 1:111( 0,1% - 0,9% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE09 VF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:1000 - 1:111( 0,1% - 0,9% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE10 AF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:33 - 1:10( 3% - 10% ) do 2m3/h

DOSATRON D25 RE10 VF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:33 - 1:10( 3% - 10% ) do 2m3/h

DOSATRON D25 RE1500 AF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:1500 - 1:500( 0,07% - 0,2% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE1500 VF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:1500 - 1:500( 0,07% - 0,2% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE2 AF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:500 - 1:50( 0,2% - 2% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE2 VF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:500 - 1:50( 0,2% - 2% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE4 AF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:200 - 1:25( 0,5% - 4% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE4 VF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:200 - 1:25( 0,5% - 4% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE5 AF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:100 - 1:20( 1% - 5% ) do 2,5m3/h

DOSATRON D25 RE5 VF Regulovateľný zmiešavač v rozsahu 1:100 - 1:20( 1% - 5% ) do 2,5m3/h