Hygiena v zdravotníckych zariadeniach

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON a hygienické jednotky je možné použiť na automatickú prípravu dezinfekčných a čistiacich prostriedkov na osobnú hygienu v spoločenských a potravinárskych prostrediach; koncentráty, ktoré budú dávkované, sú najmä glutaraldehydy a organické kyseliny ako napríklad kyselina peroctová, zlúčeniny amoniaku, atď.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevencia legionárskej choroby

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) dokáže dezinfikovať rozvody teplej vody v domácnosti , čím vyhovuje nariadeniam prevencie pred legionárskou chorobou (jednorazová úprava, prerušovaná úprava). DOSATRON je jednoducho inštalovaný v paralelnom okruhu na dezinfekciu ako trvalá alebo mobilná stanica (na vozíku). Nastaviteľnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávisle od zmien tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti a objeme okruhu, ktorý je potrebné dezinfikovať. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

 

 

 

 

 

 

Dezinfekcia vodného systému

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) zaručujú presné dávkovanie produktov použitých pri dezinfekcii v procesoch dezinfekcie vody, ako inverzná osmóza, ultrafiltrácia alebo mikrofiltrácia. Ak sú nainštalované paralelne na vstup vody pred procesom úpravy vody, je možné ho použiť na dezinfekciu kedykoľvek (intervaly definované hygienickými protokolmi). Rovnako môžu byť použité na remineralizovanie vody pri výstupe osmotickej jednotky. DOSATRON zaručuje presnosť dávkovania nezávisle od tlaku a prietoku vodovodnej siete ( pomerne časté v nemocniciach). Dávkovače DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovanej hodnoty dávkovania.

 

 

 

 

 

 

Dezinfekcia medicínskeho vybavenia

 

Neelektrické proporcionálne dávkovače DOSATRON zabezpečujú dávkovanie produktov používaných na dezinfekciu hemodialyzačných prístrojov, kúpeľov, čistiacich zariadení na endoskopy, atď. Sú nainštalované na vodných prípojkách a jednoducho prispôsobené existujúcim zariadeniam a je možné ich integrovať do príslušenstva už pri návrhu. Princíp dávkovania DOSATRON nie je závislý na zmene tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti (čo je pomerné časté v nemocniciach). Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a umožňujú používanie vysoko viskóznych látok, zaručujú jednotné dávkovanie, umožňujú dávkovanie a priame odčítanie požadovanej hodnoty dávkovania.

 

 

 

 

 

 

Dezinfekcia povrchov a podláh

 

DOSATRON vyvinul dezinfekčné stanice na zlepšenie bezpečnostných a hygienických protokolov medicínskych služieb, operačných sálach, sterilizačných priestoroch, lôžkových častiach, pohotovostných vozidlách, umyvárňach, kuchyniach, priestoroch na zber odpadu, atď. Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) pripojené do vodnej siete umožňujú použitie čistiaceho/dezinfekčného prostriedku, obmedzujú manipuláciu s koncentrovanými produktmi a tým znižujú výskyt súvisiacich alergických reakcií kože. Použitie sypkých dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s presným dávkovaním vytvára nezanedbateľné úspory v porovnaní s použitím kaziet (jednorazové obaly s dávkou). Na rozdiel od injektorov typu "venturi" , presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke (typické pre nemocnice). Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, umožňujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.