Zavlažovanie

Cieľom zúrodňovania je kontrola spotreby vody a pridanie potrebných nutričných látok pre optimálny rast plodín.

Dosatron ponúka konštantný vstrekovací pomer a jednotné a proporcionálne vstrekovanie, pridanie flexibility do jednoduchých alebo automatizovaných systémov tak, že výrobca môže jednoducho vykonať akúkoľvek akciu kedykoľvek to považuje za potrebné.

 

 

 

 

 

 

 

Spracovanie

 

Proporcionálna dávkovacia jednotka vstrekuje produkty potrebné pre rozvoj rastlín pomocou siete zavlažovania.

 Ak je nainštalovaná na mobilných zavlažovacích jednotkách v skleníkoch, na vozíkoch alebo rozprašovačoch, dávkovacia(e) jednotka(y) kontroluje(ú) zabezpečenie dávkovanie postrekových látok a slúži(ia) na:

 • zvýšenie bezpečnosti počas dávkovania (automatické rozprašovanie vo vnútri skleníka bez prítomnosti ľudského faktora).

 • Zaručujú vyššiu ochranu životného prostredia (žiadne zvyšky z nádrží, perfektné kontrolovanie dávok).

 

 

 

 

 

Siatie

 

Našim cieľom je umožniť užívateľovi pracovať z nádrže z čistou vodou. Dávkovacia jednotka Dosatron bude po namontovaní na rozprašovaciu tyč sejacieho stroja vstrekovať produkty na podporu rastu (nie viac než štyri) pred tlakovým ventilom. 

Táto metóda prináša nasledovné výhody: 

 • - Zabránenie znečisteniu dna nádrží a súvisiaceho rizika znečistenia. 

 • - Možnosť zastavenia rozprašovania bez straty produktu. 

 • - Nie je potrebné čistiť nádrž. 

 • - Žiadne riziko pretečenia nádrže a znečistenia pri plnení. 

 • - Produkty sú dávkované samostatne a skracuje sa kontaktný čas: v nádrži neprebieha žiadna chemická reakcia (flokulácia, precipitácia). 

 • - Podstatná úspora pomocou lepšej kontroly spotreby chemikálií. 

 • - Eliminácia rizík znečistenia: riadenie množstva vstrekovaného produktu a eliminácia rizík spojených s prepravou nádrží. 

Je možné prispôsobenie na akýkoľvek typ sejacieho stroja. V tejto aplikácií môžu byť použité jednotky Dosatron D25, D8R alebo DI2.5 lines. 

 

Ošetrovanie kvetov

 

Ochranné látky na ošetrovanie kvetov boli vyvinuté na boj proti baktériám a zápachom vo vode v nádržiach v kvetinárstvach na zabezpečenie optimálneho vývoja a farby kvetov.

Proporčné dávkovacie čerpadlá DOSATRON môžu byť inštalované buď priamo v baliacej linke v spracovateľskom závode alebo v mieste predaja (obchod alebo distribúcia).

 

 

 

 

 

 

Ošetrovanie po žatve

 

Dávkovanie dezinfekčných produktov v baliacich staniciach (filtrácia/kalibrácia vody).

 • Dávkovanie konzervačných látok na plody (vosk a pod).

 • Proporcionálny dávkovač je potom integrovaný do baliacej linky.
   

 

 

 

 

 

 

Dezinfekcia pôdy

 

Účelom pôdnych plynných látok je zvyšovanie úrodnosti pôdy vždy, keď výrobca spozoruje pokles výnosnosti spojenú s prítomnosťou patogénnych organizmov alebo plesní.
Pomerné dávkovacie čerpadlo distribuuje látky pomocou systémov odkvapkávania. Táto aplikácia prináša zvýšenie poľnohospodárskych výsledkov a umožňuje:

 • úspory vybavenia, času a prostriedkov,

 • zvýšenú ochranu životného prostredia (kontrolu prostriedkov),

 •  vyššiu bezpečnosť počas aplikácie.

 

 

 

 

Dávkovanie hnojenia

 

Cieľom hnojenia je riadenie množstva vody a pridaných výživových látok potrebných na optimálny rast plodín.
Pomocou konštantného pomeru vstrekovania, jednotnej a nastaviteľnej hodnoty vstrekovania, DOSATRON prináša flexibilitu pre jednoduché systémy ako automatické systémy, takže výrobca dokáže veľmi ľahko zareagovať v prípade potreby.

Výhody objemového vodou dávkovaného systému:
• Hydraulická prevádzka: eliminácia elektrických prekážok tak, že dávkovacie čerpadlo môže byť použité hocikde.
• Presnosť: dávkovanie úmerné vodnému prietoku pretekajúceho cez Dosatron.
• Malé ale časté dávkovanie živín na optimálne uspokojenie potrieb plodín.
• Na rozdiel od ostatných systémov, proporčné dávkovanie zabezpečuje jednotné dávkovanie produktov v rámci celého sektora alebo viacerých sektorov.
• Hnojenie alebo postrek plodín je možné meniť v každom čase bez zmeny programovania celého systému hnojenia alebo systému kontroly.
• Jednoduchosť používania a údržby.
• Flexibilita a rýchlosť používania (pevná alebo mobilná aplikácia).

Dávkovače DOSATRON:
- Zvoľte si dávkovač(e) podľa prietoku vody, ktorá bude spracovaná a podľa špecifikácie inštalácie.
- DOSATRON je možné nainštalovať centrálne na úpravu všetkých sektorov, alebo ho môžete decentralizovať tak, že môže vytvárať odlišné úpravy vody.
- Rovnako je dôležité nainštalovať filtračný systém proti prúdu dávkovacieho čerpadla na zabezpečenie presnosti a dlhej životnosti zariadenia.
- Špeciálne modely, hlavne PVDF modely, sú dostupné na aplikácie ako dávkovanie kyselín alebo neustále upravovanie (prosím kontaktujte nás).

 

 

Okysľovanie

 

V niektorých prípadoch (tvrdá voda, hydrofónia, atď.) je potrebné neustále upravovať alebo meniť pH vody.
V tomto prípade sú odporúčané špeciálne PVDF modely ak je hmotnosť kyseliny v roztoku viac než 6% a maximálne 10%.

Prehľad našich produktov:
- Fertigácia
Kontaktujte nás

 

 

 

 

 

 

Čistenie potrubných rozvodov

 

Tvrdá voda:
Je odporúčané aby bola minimálne raz týždenne do hnojiva pridávaná lúčavka alebo kyselina fosforečná. Frekvencia závisí od obsahu vápnika vo vode.
Iné použitie je dávkovanie kyseliny rozprašovaním na údržbu niektorých listových plôch.
Vo všetkých prípadoch je vhodné udržiavať si nádobu s kyselinou mimo dávkovača a prikryť ju vekom.

Voda s obsahom rias:
Riasy predstavujú vážne riziko, že budú upchaté otvory na rozprašovanie. Roztok obsahujúci bieliaci roztok alebo chlórňan sodný, je potrebné pridať na obmedzenie vývoja rias alebo na ich zničenie.