Krajinné úpravy

Sadenie kvitnúcich rastlín je jednou z najlepších optimalizácií životného prostredia. Avšak akýkoľvek profesionálny krajinný architekt pozná, že trvalé kvitnúce rastliny potrebujú pravidelné dávky hnojiva a každý vie, že flexibilita pri pracovných zmenách a pracovných hodinách nie je dostatočná.
Z tohto dôvodu vstavaný DOSATRON a automatické dávkovanie hnojiva je ideálnou odpoveďou na rozpočet a čas optimalizácie avšak pri neznížení kvality úpravy prostredia.
Dávkovanie hnojiva pre:
■ Verejné záhrady, športové komplexy
■ Okraje komunikácií
■ Kvetinové záhony, visuté záhrady
■ Kvetinové steny
■ ...
Výhody Dosatronu
■ Optimalizuje čas a pracovnú silu
■ Jednoduchosť použitia
■ Priaznivé voči životnému prostrediu
■ Jednoduchá inštalácia a údržba

 

Ošetrovanie rastlín (terénne úpravy)

 

Kontaktuje nás a získajte ostatné informácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistenie vodných rozvodov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ničenie buriny

 

Akcie na ničenie buriny sú potrebné z bezpečnostných dôvodov (vznik požiarov, viditeľnosť značiek, šmykľavosť chodníkov, atď.) na ochranu niektorých rastlín alebo verejných miest na miestach ako verejné záhrady, chodníky, priemyselné továrne, železničné koľaje. Logická ochrana zelených plôch je potrebná na lepšiu ochranu životného prostredia. Inštalácie jednej alebo dvoch neelektrickýh dávkovacích jednotiek DOSATRON špecifických na túto aplikáciu pomocou nosných alebo ťažných zariadení (sprejov, cisterien, prívesov, atď.) je veľmi užitočná pri ničení buriny. Nádrž prevážajúca čistú vodu a vodu s koncentrovanou látkou tvoriacu zmes je tvorená na mieste spracovania; nie je potrebné pripravovať ďalšiu zmes, žiadne zvyšky z nádrže, nie je potrebné čistiť nádrž, automaticky tvorená a konštantne homogénna zmes s presným dávkovaním, keďže dávkovanie je objemovo presné a úmerné prietoku spracovávanej vody, aplikácia je bezpečná (zníženie potreby manipulácie s produktom), úspora pracovného času (veľké množstvo zmesi nie je viac potrebné, limitujúcim faktorom je niekoľko odlišných úprav, ktoré môžu byť vykonávané jedna po druhej).

 

 

 

Fertilizačné zavlažovanie športových areálov

 

Trávnik na športové účely je odlišný od ozdobných trávnikov, trávnikov na voľnočasové aktivity a trávnaté plochy. Musí odolávať vysokému opotrebeniu v dôsledku nárazov športovej obuvi a z toho dôvodu vyžaduje intenzívne a kvalitné ošetrenie: zúrodnenie, hnojenie, úpravu a iné. Neelektrická dávkovacia jednotka DOSATRON môže byť umiestnená na automatickej vodnej sieti v prípade, že sú vhodné podmienky (na príklad na štadiónoch) alebo na ťahaných alebo tlačených rozprašovačoch. Výhody sú nasledovné: presnejšie riadenie plánov zúrodňovania alebo úprav (použitie len presnej dávkovacej jednotky), žiadne zvyšky v nádržiach, nie je potrebné čistenie nádrže pre rozprašovač (nižšie znečistenie), nižšie riziko ľudských chýb (ak je zobrazenie percento dávkovania, vstrekovanie produktu bude konštantné a úmerné prietoku vody), rýchlosť akcie, jednotnosť akcie produktov (homogenita a konštantnosť dávkovania), nie je potrebný prechod na po trávniku ak je nainštalovaná na sieti, atď.

 

 

 

 

 

Záhradníctvo

 

Záhradná architektúra sa významnou mieroupodieľa na zlepšení kvality životného prostredia ale každý profesionál vie, že dlhodobá práca s kvetmi si vyžaduje zavlažovanie a pravidelné hnojenie. Neelektrický dávkovač DOSATRON nainštalovaný v pevnej polohe do siete zavlažovania alebo na rozprašovacej cisterne, ktorá zavlažuje záhony, kruhové objazdy, trávnaté plochy, kvetinové záhrady, kvetinové steny, dodáva presnú dávku (keďže objem a vstrekovanie sú úmerné prietoku vody) pridávaného prostriedku na podporu a výživu rastlín, ktorú je možné kedykoľvek zmeniť v každom čase (keďže je nastaviteľná) a zvyšuje tak čas kvitnutia pomocou dodávania živín do vody. Dávkovač môže byť nainštalovaný ako súčasť systému a automatizovaný, pričom zostáva jednoduchý a ekonomicky výhodný.