Preprava

Dosatron poskytuje najnovšiu technológiu dávkovania roztokov špecificky pre Vaše podmienky. Umývanie, sušenie, ochrana, odmastenie a príprava vozidiel (autá, nákladné vozidlá, lietadlá, vlaky, autobusy...).

- mazanie, liatie pod tlakom, chladenie, čistenie, odstraňovanie vodného kameňa, odmasťovanie, pasivácia, lakovanie, rozstrekovanie, flokulácia pri spracovaní kovov alebo iných materiálov.

 

 

 

 

 

 

 

Vysokotlakové umývanie

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) zabezpečujú automatické dávkovanie čistiacich látok karosérií, pri obnove laku, dezinfekčných látok, autosušičiek, vosku, čistení rámov a motorov, atď. Na rozdiel od typov dávkovačov "venturi" a elektronických rozprašovačov, dávkovacia presnosť DOSATRON nie je závislá na zmenách prietoku v sieti (v závislosti od počtu jednotiek, trysiek alebo hadíc pri operácií môže tlak klesnúť tlak v sieti). Dávkovače čerpadlá DOSATRON sú samočinné do 4 metrov, nevyžadujú elektrické pripojenie alebo stlačený vzduch alebo dočasnú nádrž, prispôsobia sa látkam s vysokou viskozitou, zaručujú jednotné rozriedenie a netvoria žiadny pulzný efekt. Umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávky (bez kalibrácie), vyžadujú jednoduchú údržbu a môžu byť nainštalované rovnako dobre na nádrži s produktom alebo na inej sofistikovanej jednotke. DOSATRON rovnako vyvinul radu kompaktných čerpadiel na uľahčenie integrácie portálových umývacích liniek alebo samoobslužných čistiacich staníc.

 

 

 

 Tunelové Umývacie linky

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) zabezpečujú automatické dávkovanie čistiacich látok karosérií, pri obnove laku, dezinfekčných látok, autosušičiek, vosku, čistení rámov a motorov, atď. Na rozdiel od typov dávkovačov "venturi" a elektronických rozprašovačov, dávkovacia presnosť DOSATRON nie je závislá na zmenách prietoku v sieti (v závislosti od počtu jednotiek, trysiek alebo hadíc pri operácií môže tlak klesnúť tlak v sieti). Dávkovace čerpadlá DOSATRON sú samočinné do 4 metrov, nevyžadujú elektrické pripojenie alebo stlačený vzduch alebo dočasnú nádrž, prispôsobia sa látkam s vysokou viskozitou, zaručujú jednotné rozriedenie a netvoria žiadny pulzný efekt. Umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávky (bez kalibrácie), vyžadujú jednoduchú údržbu a môžu byť nainštalované rovnako dobre na nádrži s produktom alebo na inej sofistikovanej jednotke. DOSATRON rovnako vyvinul radu kompaktných čerpadiel na uľahčenie integrácie do portálových umývacích liniek alebo samoobslužných čistiacich staníc.

 

 

 

 Umývacie portály

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) zabezpečujú automatické dávkovanie čistiacich látok karosérií, pri obnove laku, dezinfekčných látok, autosušičiek, vosku, čistení rámov a motorov, atď. Na rozdiel od typov dávkovačov "venturi" a elektronických rozprašovačov, dávkovacia presnosť DOSATRON nie je závislá na zmenách prietoku v sieti (v závislosti od počtu jednotiek, trysiek alebo hadíc pri operácií môže tlak klesnúť tlak v sieti). Dávkovace čerpadlá DOSATRON sú samočinné do 4 metrov, nevyžadujú elektrické pripojenie alebo stlačený vzduch alebo dočasnú nádrž, prispôsobia sa látkam s vysokou viskozitou, zaručujú jednotné rozriedenie a netvoria žiadny pulzný efekt. Umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávky (bez kalibrácie), vyžadujú jednoduchú údržbu a môžu byť nainštalované rovnako dobre na nádrži s produktom alebo na inej sofistikovanej jednotke. DOSATRON rovnako vyvinul radu kompaktných čerpadiel na uľahčenie integrácie do portálových umývacích liniek alebo samoobslužných čistiacich staníc.

 

 

 

 Manuálne premývanie

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) zabezpečujú automatické dávkovanie čistiacich látok karosérií, pri obnove laku, dezinfekčných látok, autosušičiek, vosku, čistení rámov a motorov, atď. Na rozdiel od typov dávkovačov "venturi" a elektronických rozprašovačov, dávkovacia presnosť DOSATRON nie je závislá na zmenách prietoku v sieti (v závislosti od počtu jednotiek, trysiek alebo hadíc pri operácií môže tlak klesnúť tlak v sieti). Dávkovace čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do 4 metrov, nevyžadujú elektrické pripojenie alebo stlačený vzduch alebo dočasnú nádrž, prispôsobia sa látkam s vysokou viskozitou, zaručujú jednotné rozriedenie a netvoria žiadny pulzný efekt. Umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávky (bez kalibrácie), vyžadujú jednoduchú údržbu a môžu byť nainštalované rovnako dobre na nádrži s produktom alebo na inej sofistikovanej jednotke. DOSATRON rovnako vyvinul radu kompaktných čerpadiel na uľahčenie integrácie do portálových umývacích liniek alebo samoobslužných čistiacich staníc.