Spracovanie kovov

Implementácia účinného systému vody, chemickej látky a systému riadenia prietoku je charakteristickým znakom priemyselných spoločností, ktoré sa zameriavajú na udržateľný rozvoj. Neelektrický proporcionálny dávkovací systém DOSATRON zabezpečuje racionálne používanie aditív. Neelektrické dávkovacie čerpadlo DOSATRON zabezpečuje účinné meranie a zmiešanie počas plnenia alebo nastavenie operácií s minerálnymi alebo syntetickými rozpustnými olejmi alebo prídavkom biocídov a antikoróznych a emulzifikačných činidiel.

 

 

 

 

 

 

Odmasťovanie

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) zaručujú automatické dávkovanie alkalických látok alebo kyslých čistiacich prostriedkov ako aj antikoróznych látok použitých pri spracovaní povrchov kovov. Proporcionálna dávkovacia technológia DOSATRON nie je náchylná na zmeny v prietoku a tlaku, čím zabezpečuje presnosť (nie prekročenie) a opakovateľnosť výsledkov (jednoduché a rýchle nastavenie dávkovania). Sú nenahraditeľné pre bezpečnosť personálu a zníženie množstva priemyselných odpadových vôd a sú ľahko aplikovateľné do existujúcich systémov priamo na nízkotlakový systém rozprašovania alebo pred vysokotlakovými zariadeniami (na prívod). Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m, sú použiteľné s viskóznymi látkami, netvoria pulzný efekt, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania ako aj jednoduchú údržbu.

Technické body:
Prosím, kontaktujte nás a my Vám poradíme ohľadom materiálov použitých v Dosatron čerpadlách v súvislosti s materiálmi, ktoré budú používané na dávkovanie (zásady, kyseliny, atď.).

 

 Vibro-brúsenie

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hybnou silou) umožňujú presné a trvalé rozriedenie vibro-abrazívnych činidiel. Správne dávkovanie je rozhodujúci faktor pri účinnosti rôznych aditív s rozličnými účinkami ako čistenie/odmasťovanie, zvýraznenie brúsiacich účinkov, lakovanie, ochrana pred oxidáciou, atď. Vstupný prietok do nádrže zariadenia je zvyčajne veľmi nízky, preto je dôležité zabezpečiť presné dávkovanie na čas prevádzky až do 24 hodín. Presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a umožňujú používanie vysoko viskóznych látok, zaručujú jednotné dávkovanie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania. Niektoré veľmi kompaktné čerpadlá DOSATRON môžu byť jednoducho integrované do existujúcich zariadení už pri ich návrhu.

 

 

 

 

Tlakové liatie

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hybnou silou) zaručujú automatické dávkovanie Vami používaných aktívnych látok na liatie, spracovanie, vulkanizáciu alebo na účely výroby plastových výliskov. Čerpadlá DOSATRON sú jednoducho inštalovateľné na existujúce potrubia vody a Vami používané aktívne látky dávkujú presne buď pomocou rozprašovania alebo pomocou ponorenia do nádrže do zmesi niekoľkých náterov alebo pomocou inštalácie rozprašovačov (zariadenia na tlakové liatie). Medzistupňové nádrže môžu byť vybavené sondou vodivosti, hladiny, alarmom, elektrickým zmiešavačom, rekuperačným čerpadlom pre atomizáciu, a pod. Druhé čerpadlo DOSATRON je možné nainštalovať paralelne pre možnosť vykonania údržby na prvom zariadení bez prerušenia procesu. Proporcionalita čerpadiel DOSATRON zaručuje presnosť dávkovania Vašich aktívnych látok bez ohľadu na zmeny tlaku a prietoku vo vodnej sieti, teda prispievajú k lepšej ochrane Vašich foriem a znižovaniu odpadov a odpadových vôd. Čerpadlá DOSATRON samonasávacie do vzdialenosti 4 metrov, umožňujú vysoké viskozity, zaručujú jednotnú zriedenie, umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávkovania a vyžadujú jednoduchú údržbu.

 

 

Prevencia legionárskej choroby

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) dokáže dezinfikovať rozvody teplej vody v domácnosti , čím vyhovuje nariadeniam prevencie pred legionárskou chorobou (jednorazová úprava, prerušovaná úprava). DOSATRON je jednoducho inštalovaný v paralelnom okruhu na dezinfekciu ako trvalá alebo mobilná stanica (na vozíku). Nastaviteľnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávisle od zmien tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti a objeme okruhu, ktorý je potrebné dezinfikovať. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

 

 

 

 

 

 

Rozpustné oleje

 

Dávkovacie čerpadlá DOSATRON zabezpečujú správne dávkovanie rôznych typov olejov pri plnení alebo doplňovaní nádrží nainštalovaných na tradičných zariadeniach alebo zariadeniach s číselnou kontrolou. Sú jednoducho nainštalované na pevných alebo pohyblivých jednotkách (na vozíkoch) alebo v centrálnom systéme napájajúcom niekoľké zariadenia. Vodou poháňaná technológia dávkovania DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) nie je závislá od tlaku a prietoku vody v systéme (veľmi častý jav vo výrobných závodoch). Okrem zaručenej presnosti dávkovania sú dávkovacie čerpadlá DOSATRON samonasávacie do vzdialenosti 4 metrov, umožňujú vysoké viskozity, zaručujú jednotnú zriedenie, umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávkovania. Správna technika dávkovania rovnako chráni pred predčasným opotrebením nástrojov a prispieva ku zvyšovaniu kvality povrchov vyrábaných produktov. Technológia DOSATRON umožňuje racionalizáciu použitia aditív, čo smeruje k zlepšovaniu riadenia množstva odpadových vôd. Druhé čerpadlo je možné pridať do jednotky na filtráciu a recykláciu rozpustného oleja, na dávkovanie biocídov.