Žieraviny

Dosatron Vám pomôže presne dávkovať vysoko koncentrované kvapalné kyseliny ako HNO3, HCl, H2SO4..., kaustický hydroxid sodný a ostatné kvapalné látky ako aj peroxid vodíka H2O2 a oxidačné činidlá. Kontaktujte nás a vyberte si najvhodnejšiu dávkovaciu jednotku Dosatron a konfiguráciu na zabezpečenie bezpečnosti a dlhej životnosti. Dbajte na všetky bezpečnostné opatrenia a používajte primerané osobné ochranné prostriedky.