Ostatný priemysel

Rezanie vodným lúčom, čistenie vozidiel prepravujúcich betón, zariadenia na výrobu betónu, prevencia pred legionárskou chorobou, úprava reziva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava reziva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistenie zariadení na výrobu betónu

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hybnou silou) zaručujú automatické dávkovanie (do 25%) koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej, ktorá sa používa na čistenie výrobných závodov alebo domiešavačov, zabezpečuje užívateľskú bezpečnosť a presnosť dávkovania, čím obmedzuje účinky korózie. Proporcionálna dávkovacia technológia DOSATRON nie je náchylná na zmeny tlaku a prietoku, čim zabezpečuje opakovateľnosť výsledkov. Čerpadlá DOSATRON sú jednoducho integrovateľné na existujúce inštalácie na vozidlo alebo mobilnú stanicu a sú samonasávacie do 4 metrov, umožňujú priame odčítanie a sú jednoducho nastaviteľné na požadované percento dávkovania a vyžadujú minimálnu údržbu.

Technické body:
Je odporúčané, aby bol dávkovač nainštalovaný na nekovovom ochrannom boxe so záchytnou nádržou a boli dodržané miestne príslušné predpisy v prípade, že je zariadenie pripojené k verejnému vodovodu. Hadice, trysky a príslušenstvo musia byť odolné proti korózií.

 

 

Čistenie vozidiel prepravujúcich betón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezanie vodným lúčom

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) zaručujú automatické dávkovanie polymérov použitých na rezanie vodným lúčom (s alebo bez abrazívnych účinkov) pre zabezpečenie zvýšenia súdržnosti prúdu z trysky, kvality rezu a účinnosti rezu. Proporcionálna dávkovacia technológia DOSATRON nie je náchylná na zmeny v tlaku a prietoku, čo zaručuje presnosť a opakovateľnosť výsledkov. Čerpadlá DOSATRON sú jednoducho inštalované na existujúce zariadenia pomocou statického zmiešavača nasledovaného zásobníkovou nádržou (potrebnou pre zrenie polymérov) a sú samočinné do 4 metrov, umožňujú použitie viskóznych látok, zaručujú jednotné riedenie, umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávkovania a vyžadujú minimálnu údržbu.

Technické body:
Filtračný systém je potrebné nainštalovať na vstupe do zariadenia DOSATRON. Statický zmiešavač je potrebné nainštalovať pred vstupom do zásobníka vybaveného rekuperačným čerpadlom (neodstredivým). V prípade, že sú použité polyméry, odstredivé napájacie čerpadlá inštalované na niektorom zo zariadení na rezanie vodným lúčom je potrebné zapojiť paralelne.