Hygiena v podnikoch a inštitúciach

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON a hygienické jednotky je možné použiť na automatickú prípravu dezinfikovaných a čistiacich prostriedkov na osobnú hygienu v spoločenských a potravinárskych prostrediach; koncentráty, ktoré budú dávkované, sú najmä glutaraldehydy a organické kyseliny ako napríklad kyselina peroctová, zlúčeniny amoniaku, atď.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekontaminácia prístrojov

 

DOSATRON poskytuje možnosti bezpečného definovania dávkovania dezinfekčných prostriedkov v rámci dekontaminačných / dezinfekčných protokolov na lekárske prístroje a endoskopy. Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) pripojené na vtok vody umožňujú lepšie využitie dekontaminačných látok / dezinfekčných látok, obmedzujú manipuláciu s koncentrovanými produktmi a súčasne redukujú kožné alergie. Použitie presnej dávky dezinfekčných prostriedkov v značnej miere zvyšuje úspory znižovaním dávok (obaly na jedno použitie). Na rozdiel od "venturi" vstrekovania, presnosť dávkovačov DOSATRON zaručuje presnosť dávkovania nezávisle od tlaku a prietoku vodovodnej siete (veľmi častý jav v nemocniciach). Dávkovače DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.


 

 

 

Čistenie pivných trubiek

 

DOSATRON prispieva k zachovaniu kvality čapovaného piva optimálnym čistením pivných trubiek. Na rozdiel od iných dávkovacích systémov na trhu, vodou poháňaná technológia DOSATRON zabezpečuje výnimočnú presnosť nezávisle od okolitých faktorov, ako napríklad tlak a prietok vody vo vodovodnej sieti alebo objem potrubia na prepravu piva, ktoré je potrebné prečistiť. DOSATRON vyvinul svoj vlastný systém kontrolných jednotiek na tento účel (manuálny alebo automatický), ktorý zabezpečuje presné zriedenie roztoku čistiacich / dezinfekčných látok. Tieto kontrolné jednotky môžu nezávisle prečistiť 1 až 10 rúrok v rovnakom čase (v závislosti od modelu dávkovania), pričom zaručujú presnosť a spoľahlivosť dávkovania, úsporu času, bezpečnosti užívateľa (žiadna manipulácia s čistiacimi látkami, koncentrovanými čistiacimi látkami, bez potreby CO2) a stôp po čistiacich operáciách (dostupná pre automatické modely).

Technický bod
AF tesnenia odporúčané pre zásadité produkty.
VF tesnenia odporúčané pre kyseliny.
Telesá čerpadiel PVDF sú odporúčané pre veľmi agresívne produkty (vysoko koncentrované zlúčeniny chlóru, silné kyseliny). Čistiace jednotky DOSATRON sú vybavené odpojiteľnými systémami spĺňajúcimi štandardy pre pripojenie do vodnej siete.

 

Potravinárstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazanie dopravníkov

 

DOSATRON má dlhoročné skúsenosti s inštaláciou svojich dávkovačov na účely mazania dopravníkov po celom svete, pričom dosahuje presnosť, automatickú a jednotnú distribúciu lubrikačných látok/dezinfekčných látok. Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) sú jednoducho inštalované pred tryskami alebo pred rezervnou nádržou Rovnako je možné ich integrovať do individuálnych systémov mazania alebo do centrálnych systémov. Technológia dávkovania DOSATRON nie je závislá od tlaku a prietoku vo vodnej sieti (v závislosti od charakteristiky a počtu použitých trysiek). Okrem zaručenej presnosti dávkovania sú dávkovacie čerpadlá DOSATRON samonasávacie do vzdialenosti 4 metrov, umožňujú vysoké viskozity, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávkovania a vyžadujú jednoduchú údržbu.

Technické body:
AF tesnenia odporúčané pre zásadité produkty.
VF tesnenia odporúčané pre kyseliny.
Rešpektujte normy ohľadom pripojenia do vodovodnej siete.

Poznámky: V prípade priamej inštalácie na trysky (bez zásobnej nádrže) je možné nainštalovať druhé čerpadlo DOSATRON paralelne do okruhu tak, že okruh môže byť zmenený z čerpadla 1 na čerpadlo 2 bez zmeny prevádzky a umožnenie vykonania údržby.

 

C.I.P.

 

Dávkovacie čerpadlá DOSATRON sú jednoducho inštalované paralelne k čisteným okruhom a zabezpečujú presné a automatické rozriedenie látok na odstránenie vodného kameňa, čistiacich a dezinfekčných látok bez požitia elektrickej energie. Nastaviteľnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávisle od zmien tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti a objeme okruhu, ktorý je potrebné vyčistiť. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a umožňujú používanie vysoko viskóznych látok, zaručujú jednotné dávkovanie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

Technické body:
AF tesnenia odporúčané pre zásadité produkty.
VF tesnenia odporúčané pre kyseliny.
Telesá čerpadiel PVDF sú odporúčané na kyseliny, peroxidy a produkty s vysokou koncentráciou chlóru.
Rešpektujte normy ohľadom pripojenia do vodovodnej siete.

 

 

Dezinfekčné rohože

 

Viac než 30 rokov DOSATRON prispieval k zlepšovaniu hygienických podmienok v HACCP protokoloch pomocou zabezpečovania presného a automatického riedenia dezinfekčných čistiacich roztokov. Na rozdiel od injektorov typu "venturi" , presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania. Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) môžu byť jednoducho integrované do centrálneho dezinfekčného systému alebo do samostatnej stanice (PHP) pripevnenej na stene alebo na mobilnej jednotke (vozíku).

Technické body:
AF tesnenia odporúčané pre zásadité produkty.
VF tesnenia odporúčané pre kyseliny.
Pre kyselinu peroctovú, peroxidy alebo produkty s vysokou koncentráciou chlóru sú odporúčané telesá čerpadiel z PVDF.
Rešpektujte normy ohľadom pripojenia do vodovodnej siete.

 

Čistenie a dezinfekcia povrchov

 

Viac než 30 rokov DOSATRON prispieval k zlepšovaniu hygienických podmienok v HACCP protokoloch pomocou zabezpečovania presného a automatického riedenia dezinfekčných čistiacich roztokov. Na rozdiel od injektorov typu "venturi" , presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania. Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON (voda je jedinou hnacou silou) môžu byť jednoducho integrované do centrálneho dezinfekčného systému alebo do samostatnej stanice (PHP) pripevnenej na stene alebo na mobilnej jednotke (vozíku).

Technické body:
AF tesnenia odporúčané pre zásadité produkty.
VF tesnenia odporúčané pre kyseliny.
Pre kyselinu peroctovú, peroxidy alebo produkty s vysokou koncentráciou chlóru sú odporúčané telesá čerpadiel z PVDF.
Rešpektujte normy ohľadom pripojenia do vodovodnej siete.