Spracovanie potravín

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON a hygienické jednotky je možné použiť na automatickú prípravu dezinfekčných a čistiacich prostriedkov na osobnú hygienu v spoločenských a potravinárskych prostrediach; koncentráty, ktoré budú dávkované, sú najmä glutaraldehydy a organické kyseliny ako napríklad kyselina peroctová, zlúčeniny amoniaku, atď.

 

 

 

 

 

 

  

 

Prevencia legionárskej choroby

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlo DOSATRON (jedinou hybnou silou je voda) dokáže dezinfikovať rozvody teplej vody v domácnosti , čím vyhovuje nariadeniam prevencie pred legionárskou chorobou (jednorazová úprava, prerušovaná úprava). DOSATRON je jednoducho inštalovaný v paralelnom okruhu na dezinfekciu ako trvalá alebo mobilná stanica (na vozíku). Nastaviteľnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávisle od zmien tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti a objeme okruhu, ktorý je potrebné dezinfikovať. Čerpadlá DOSATRON sú samonasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

 

 

 

 

 

 

Graffiti ochrana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistenie čelného skla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezinfekcia kúpeľní

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá DOSATRON je možné jednoducho nainštalovať na vodovodné potrubie napájajúce spoločné, privátne alebo verejné toalety zabezpečujúc presné a jednotné dávkovanie čistiacich/dezinfekčných prostriedkov a prostriedkov na odstránenie vodného kameňa. Na rozdiel od injektorov typu "venturi" nie je proporcionálna dávkovacia technológia DOSATRON závislá na tlaku a prietoku vo vodovodnej sieti (spotreba vody na toaletách a sprchách sa mení v závislosti od počtu ľudí, ktorí ich používajú), inhalačných podmienok (protitlak, odsávacia výška produktu, atď.), alebo viskozity dávkovaných produktov. DOSATRON rovnako vyvinul veľmi kompaktné čerpadlá na uľahčenie inštalácie v existujúcich jednotkách.

 

 

 

 

 

 

Plnenie strojov pre čistenie podláh

 

Vodou poháňané dávkovacie čerpadlá sú jednoducho inštalované do vodovodnej prípojky pre presné dávkovanie čistiacich prostriedkov používaných v zariadeniach na čistenie podláh, alebo je možné ich zahrnúť už vo fáze návrhu tak, že hlavná nádrž zariadenia môže zostať naplnená čistou vodou. DOSATRON čerpadlá nie sú závislé od zmien v prietoku a tlaku, sú samonasávacie do vzdialenosti 4 metrov, umožňujú vysoké viskozity, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávkovania pričom vyžadujú jednoduchú údržbu.